logo Total Projekt

Bezpieczeństwo totalne.

Bezpieczeństwo pożarowe

Kompleksowe przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

USŁUGI:

 • przeglądy i konserwacje systemów przeciwpożarowych
 • dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego
 • przeglądy techniczne oraz konserwacje gaśnic i hydrantów
 • montaż oznakowań ewakuacyjnych
 • montaż oświetlenia ewakuacyjnego
 • montaż stałych instalacji gaśniczych
 • monitorowanie alarmów pożarowych
 • montaż stałych urządzeń p.pożarowych

OPRACOWANIA

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • opracowania oceny zagrożeń wybuchem
 • planów ewakuacji popartych symulacją komputerową
 • planów rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego

 

Zobacz nasze uprawnienia