logo Total Projekt

Bezpieczeństwo totalne.

1

Projektowanie
systemów
bezpieczeństwa

Wykonujemy projekty techniczne instalacji systemów automatycznej sygnalizacji pożaru, aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych...

Więcej

2

Montaż systemów
bezpieczeństwa

Montaż instalacji sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, oddymiania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, elektrycznych...

Więcej

3

Bezpieczeństwo
pożarowe

Kompleksowe przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Przeglądy i konserwacje systemów przeciwpożarowych, dostawa podręcznego sprzętu gaśniczego...

Więcej

4

Projektowanie architektoniczne
i wielobranżowe

Nasz dział architektoniczno-budowlany specjalizuje się w sporządzaniu kompletnej dokumentacji technicznej szczególnie w zakresie obiektów przemysłowych...

Więcej

5

Doradztwo
techniczne

Opracowania analiz technicznych systemów bezpieczeństwa w zakresie automatyki pożarowej, systemów wykrywania pożaru, systemów gaszenia, DSO, TV przemysłowej...

Więcej

6

Biuro biegłych
sądowych i ekspertów
kryminalistyki

Opracowanie ekpertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ustalanie przyczyn powstania pożaru, badanie central alarmowych, badania elektrotechniczne, badania grafologiczne...

Więcej

Ostatnie realizacje

Wielkopowierzchniowe Centra Handlowe
Wielkopowierzchniowe Centra Handlowe

Zakłady Wytwarzania Energii
Zakłady Wytwarzania Energii

Instalacje elektroenergetyczne
Instalacje elektroenergetyczne