logo Total Projekt

Bezpieczeństwo totalne.

Biuro biegłych sądowych i ekspertów kryminalistyki

ZAKRES EKSPERTYZ:

 • opracowanie ekpertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowanie ekspertyz z zakresu bhp
 • ustalanie przyczyn powstania pożaru (oględziny – badania – opinia)
 • badanie central alarmowych (p. poż i włamaniowych)
 • badania elektrotechniczne
 • badania grafologiczne
 • badania genetyczne
 • badania mechanoskopijne
 • badania fizykochemiczne
 • identyfikacji osób
 • opiniowania rozwiązań projektowych systemów rejestracji obrazu - MONITORING MIEJSKI

Zatrudniamy specjalistów posiadających najwyższe uprawnienia projektowe i budowlane.
Na zlecenie Inwestora możemy prowadzić nadzór nad realizacją przedsięwzięcia od projektu do przekazania obiektu lub systemów odpowiednim służbom.

Nasi eksperci to członkowie grupy doradzczej Wojewody Śląskiego. Uczestniczymy w pracach grupy "Razem Bezpieczniej w Regionie" w obszarze:

 • bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 • bezpieczeństwa imprez masowych.

 

Zobacz nasze uprawnienia